Stort barninflytande på Ängslyckans förskola

På Ängslyckans förskola bygger de hela verksamheten på barnens intresse och önskemål. Barnen får i mindre grupper komma med önskemål om vad de vill göra på förskolan. De skriver ner sina önskemål på gula lappar som de sedan sätter upp som solstrålar runt en sol i papper. Förskolan bygger efter det verksamhetens innehåll utifrån de önskemålen.

– Det mesta kan vi faktiskt genomföra. Fast det var ett barn som ville åka till Tyskland, då var vi tyvärr tvungna att säga nej, säger Gulle och skrattar. Men vi kunde istället titta på en karta, prata om Tyskland som land, vilket språk man pratar där och så vidare. Barnen var nöjda med det.

Barnens önskemål har handlat om allt mellan himmel och jord. En gång besökte barngruppen en förälder som jobbar på en pizzeria och fick prova på att göra pizza. Under en period fanns det många frågor kring vad en labyrint är och då fick barnen själva skapa labyrinter i olika material som pinnar, snören och byggklossar, och de var ute på lekplatser med labyrinter.

När de genomfört önskemålen flyttar de strålen från solen till en måne och kan då på ett konkret sätt se sitt eget inflytande.

– Solen och månen skapar många tillfällen till samtal, berättar Gulle. Barnen berättar gärna för föräldrar och andra besökare om hur solen och månen fungerar, vilket ger goda tillfällen för språkande.

Ängslyckan har jobbat med barninflytande på det här sättet i snart två år och märker stor skillnad.

– Vi gör barnintervjuer en gång per termin och alla barnen beskriver att de känner sig sedda och hörda, säger Gulle

Barnens inflytande påverkar också lärmiljön. Om pedagogerna ser att många barn är sugna på att göra experiment möblerar de om så att det finns möjlighet att experimentera. Om pedagogerna ser att många barn vill leka familjelekar möblerar de om så att barnen kan göra det. Gulle menar att barnen blir allt mer självständiga och känner sig trygga i vad de får och kan göra.

– Vi har en tillåtande lärmiljö där barnen själv kan starta den aktivitet som lockar och intresserar dem. De tar egna initiativ istället för att vi måste hjälpa dem hela tiden. Det göra att vi får mer tid över att vara närvarande när några barn till exempel vill att vi ska sitta med och leka.