Trygghet och trivsel

Att ha sitt barn på Ängslyckans förskola innebär att du som förälder lämnar ditt barn till en trygg och säker miljö, med kunnig och engagerad personal.

Förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas och få ett livslångt lärande

Vi har en öppen dialog med dig som förälder som bygger på ömsesidigt förtroende och respekt. Vi lyssnar gärna på dina synpunkter och jobbar aktivt för att ha en daglig kontakt.

Du kan ta del av ditt barns utveckling och lärande genom den pedagogiska dokumentationen. Vi har en digital lärplattform där du som förälder enkelt kan ta del av ditt barns lärande och utveckling. Vi använder även Instagram där vi dokumenterar värdefulla ögonblick och stunder av lärande och gemenskap.

Att börja förskolan

Det är en stor händelse för de flesta barn och deras familjer att börja i förskolan. För oss är det viktigt att barnen tillsammans med föräldrarna får en trygg och rolig inskolning. Föräldrarnas uppgift under inskolningen är att ge barnen trygghet genom att finnas på avdelningen när barnet är där, cirka två timmar per dag. Pedagogernas uppgift är att locka barnen att utforska verksamheten.

Barnen skolas oftast in i grupp och får träffa barn och föräldrar som också är nya. Barn som inte har gått på förskola tidigare har en inskolningsperiod på två veckor, medan överskolningar från andra förskolor sker under en vecka. Grunden för alla barns utveckling är att de känner trygghet i sin miljö med kamrater och vuxna i sin närhet.

Vår likabehandlingsplan ger oss vägledning i hur vi ska agera i olika situationer för att vår förskola ska förbli en trygg plats att vistas på.