Språket

VI lägger vi stor vikt vid att barnen ska utveckla sin språkliga förmåga. Språket är vårt främsta redskap för att minnas, tänka, dra slutsatser och skaffa nya kunskaper. Språket är även en grundläggande förutsättning för att få en fungerande dialog och ha ett fungerande samspel med sin omgivning. På förskolan finns ett litet bibliotek med böcker på olika språk som barnen kan låna hem.