En dag på förskolan

Vi tar vara på vardagliga situationer för lärande och utveckling. I små grupper möter vi barnen.

Så här gör vi på 3-5 årsavdelningen Gullvivan

Vi gör intervjuer i små grupper då barnen får berätta vad de är intresserade av, vad de vill göra, eller veta mer om. Detta resulterar i samtal där vi får fram många olika önskemål och tankar som leder till verksamhetens aktiviteter. Här stimuleras barnens språkutveckling och sociala kompetens i att samtala i grupp och att lyssna och bli lyssnad på .

Utifrån intervjuernas resultat sammanställer vi förslagen till en sol med strålar, där varje stråle innehåller en önskan/aktivitet. Vi arbetar med några strålar åt gången i verksamheten. En del gör vi tillsammans t.ex. utflykter, andra aktiviteter deltar bara några barn i och sedan berättar de vad de gjort för övriga gruppen t.ex. om de byggt en vulkan. Då berättar barnen stolt om sitt projekt och om hur de gjort och varför. Detta stärker barnets tro på sig själv och aktiviteterna bygger på barnets  inflytande och möjligheter att påverka den dagliga verksamheten. Gruppen visar ofta stor entusiasm över de olika aktiviteterna och det blir mycket språkande kring dokumentationerna vilket gynnar språkutvecklingen men även synliggör barnets lärande.