Barnets utveckling

Varje barn ska känna sig värdefull och sedd utifrån sina styrkor.

Vi har tilltro och förväntningar på varje barns lärande och uppmärksammar barnens erfarenheter och framsteg. Barnens olika förutsättningar och behov ligger till grund för verksamhetens innehåll och planering.