Så arbetar vi

Vår barnsyn grundar sig i att alla barn är kompetenta, nyfikna, kreativa och har en medfödd lust att utvecklas och lära.

Barnens tankar och frågor är centrala i alla projekt och vi skapar stimulerande lärmiljöer som lockar till lek, kreativitet och skapande efter barnens intresse och behov. Pedagogerna har ett lyssnande förhållningssätt där barnens perspektiv har stor betydelse för verksamhetens innehåll. Tillsammans med barnen synliggör vi lärandet.

Vi använder utemiljön så mycket som möjligt, både vår egen trädgård och närmiljön. I närheten finns Jordbodalens grönområde, där vi går på upptäcktsfärd och ser världen ur barnens perspektiv. Vi studerar småkrypen på marken, känner på stenarna och tar vara på lärsituationer i vardagen. Allt sker i barnens egen takt.

På Elinebergs bibliotek lånar vi böcker, tittar på teaterföreställningar och har sagostunder. Vi jobbar mycket med digitala verktyg. Dator, surfplatta, kamera och bildkanon är en del av barnens vardag på förskolan.