Vår värdegrund

Vårt förhållningssätt i mötet med barn är väsentligt för hur de kommer att utvecklas som individer.

En viktig gemensam nämnare är att ledorden, glädje, trygghet, respekt, bemötande och empati genomsyrar vårt arbete varje dag. Målsättningen är att skapa ett positivt klimat där liten som stor är trygga i att växa, utvecklas och lära. Förskolan är första steget i barnens utbildning och vi strävar efter att barnen ska uppleva och förstå grundläggande demokratiska värderingar. Här får barn utifrån sin ålder och utveckling ta ansvar för sina handlingar på förskolan.