Om oss

På Ängslyckans förskola är ditt barns lärande i fokus.

Vi är inspirerade av ett undersökande arbetssätt och har tilltro till barnens förmåga och kompetens. Barnens kreativitet och nyfikenhet styr vår verksamhet. Genom att tillsammans med barnen lyssna, dokumentera och reflektera över deras lärande skapar vi de bästa förutsättningarna för utveckling. I en inbjudande lärmiljö väcker vi barnens nyfikenhet. Hos oss ska alla barn få lust att leka och utmanas i sitt lärande. Det ska vara barnens värld man träder in i när man kommer till oss.