Hallå där Emma!

Emma är en av medarbetarna på Ängslyckans förskola. Läs om hennes roll som förstelärare och processledare.

Vad jobbar du med?

– Jag arbetar som förstelärare på Ängslyckans förskola där jag även är processledare. Det innebär att jag till största del arbetar i barngrupp men även har tid avsatt för att vara med och driva utvecklingsprocesser för förskoleområdets pedagogiska arbete. Ängslyckan är en stor förskola med flera avdelningar och många olika erfarenheter och kunskaper att lära sig av. Processledaruppdraget utgår från förskolechefens tankar om mål och riktning. En gång per vecka träffas vi processledare för Elinebergs förskolor och samtalar om arbetet på våra enheter, styrkor, behov och utmaningar som finns. Vi processledare har olika nyanser i våra uppdrag. Jag samordnar digitaliseringsgruppen, och ser till att det arbetet går framåt. Jag är även med och handleder, eller bara lyssnar till några arbetslags reflektioner och kan stötta upp i arbetet med pedagogisk dokumentation när det behovet finns.

Varför har du valt att jobba just här?

– Jag sökte mig till Ängslyckans förskola när de sökte en processledare. Jag tyckte att det lät som en rolig och utmanande tjänst där jag får närheten till barnen och pedagogrollen men även utmaningen i att driva förskolans arbete framåt med en inblick i helheten.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att jag får det bästa av två världar, möta barnen och mina härliga kollegor på Ängslyckan, samtidigt som jag får vara med i utvecklingsarbetet, samtala om pedagogik och använda mina kunskaper inom process- och projektledarskap för att alla våra barn ska få den bästa barndom de kan.

Vad är det bästa med att jobba i Helsingborgs stads skolor?

– Att det finns så mycket att välja bland. Jag har arbetat i tre förskoleområden sedan jag började i Helsingborgs stads skolor 2007. I förskoleområdena har det varit stora kontraster mellan det sociokulturella, det pedagogiska synsättet och hur verksamheter leds. Jag uppskattar att staden satsar på fortbildning, övergripande kurser och föreläsningar för att få en likvärdig förskola. Även om vi har nyanser i vårt arbete och olika synsätt på våra förskolor har vi genom gemensamma föreläsningar och utbildningar i staden, någonstans en gemensam grund för vårt arbete och man känner igen sig. Jag har dessutom fått chansen att utvecklas i min roll som förskollärare. 2015 blev jag förstelärare och sedan 2017 har jag även min roll som processledare.

Vad vill du ge för råd till någon som vill jobba på Ängslyckans förskola?

– Är du intresserad av att arbeta på Ängslyckan, kom och hälsa på oss, ställ frågor och var nyfiken. Huset har värme och respekt för både kollegor och barn. Hos oss får du utrymme att reflektera, fråga, prova på, upptäcka tillsammans med barnen och kollegorna. Både barn och vuxna lär och har roligt tillsammans.  Under den pedagogiska utvecklingstiden utmanas och inspireras du tillsammans med dina kollegor i hela förskoleområdet i det pedagogiska arbetet.