Du som förälder

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv. Därför är du viktig för oss.

Vi vill gärna ha en öppen och nära kommunikation med dig. Vi har utvecklingssamtal, föräldramöten, informationsbrev och god kontakt vid hämtning och lämning. Vårt mål är att både barn och föräldrar ska kännas sig trygga i vår verksamhet. Du är alltid välkommen med dina frågor och synpunkter på vår verksamhet.