search
error

Ängslyckans förskola i Helsingborg

Ängslyckans förskola ligger på Elineberg och har fem avdelningar. Tre avdelningar 1-3 år kallas Lillängen och två avdelningar 3-5 år kallas Storängen. Vi skapar trygghet och trivsel hos både barn och föräldrar. Genom att vara lyhörda och engagerade pedagoger väcker vi nyfikenhet och lust att lära. Vår lärmiljö, både ute och inne erbjuder många olika miljöer som ger möjlighet till fantasi, utforskande och lärande i leken.